Vyhledávač mezinárodních autobusů
Porovnejte autobus, vlak a spolujízdu a ušetřete!
swap
Dospělí
1
Děti
0
882 Poskytovatelů – 2 647 104 Spojení
Srovnáváme:
... a další
Nejvýhodnější cenyPorovnejte a ušetřete až 70 %
Největší výběrNajděte spojení po celém světě
Jednoduše a přehledně1-Click real-time vyhledávání

Srovnání všech dálkových autobusů

Vyhledávač dálkových autobusů: Najděte si ceny a autobusová spojení a rezervujte přímo u poskytovatele!

Proč CheckMyBus?

Hledáte dálkový autobus, který vás výhodně doveze z místa A do místa B? Je pro vás dùležité Wi-Fi v autobuse, velký prostor na nohy nebo si s sebou chcete vézt kolo? Pak jste na stránkách CheckMyBus zcela správně!

Vše v kostce

Nezáleží na tom, zda si jen chcete projít jízdní øády, nebo porovnat ceny. U nás najdete všechny informace pro optimální a pohodlnou cestu dálkovým autobusem. Vyzkoušejte to!

CheckMyBus: mobilní aplikace

A jste kdekoli a chcete kamkoli! S CheckMyBus mùžete také snadno porovnávat všechny dálkové autobusy ve svém chytrém telefonu nebo tabletu a vybrat si pro sebe ten správný autobus.

Aplikace pro srovnání dálkových autobusù: Nyní stáhnout zdarma!

iOS-App

Chcete si na cestách rychle zjistit, jak jezdí všechny dálkové autobusy? Není nic snazšího! Pomocí bezplatných aplikací pro iOS a Android vás zavedeme k nejlepší nabídce dálkových autobusù, a jste právì kdekoliv.

Vyhledejte a rezervujte autobusy – i na cestách!
App StoreGoogle Play Market

Cestujte dálkovým autobusem po Èeské republice a Evropì – výhodnì a pohodlnì

V mnoha evropských zemích je dálkový autobus považován za jeden z nejlevnìjších a nejoblíbenìjších dopravních prostøedkù, jak se pohodlnì dostat z bodu A do bodu B – a už v rámci jedné zemì nebo po evropských dálkových autobusových trasách. Pomocí CheckMyBus, vyhledávaèe dálkových autobusù, si mùžete najít národní i mezinárodní spojení. Vyhledejte si své autobusové spojení v jízdních øádech spoleèností Student Agency, Eurolines CZ, FlixBus, megabus a mnoha dalších dopravcù. Nezáleží na tom, zda chcete jet z Prahy do Brna, z Plznì do Mnichova nebo z Prahy do Èeského Krumlova – na CheckMyBus si mùžete bìhem nìkolika sekund porovnat èasy odjezdù, ceny jízdenek i služby. V našem vyhledávaèi se vám zobrazí všechny detaily o vaší cestì autobusem: pøesná adresa zastávky nebo autobusového nádraží, ale i prùbìh autobusové linky se všemi zastávkami a ústøedními autobusovými nádražími. Ukážeme vám na jediný pohled toho nejrychlejšího a nejlevnìjšího poskytovatele. Jakmile naleznete vhodný autobus, dìlí vás už od vaší jízdenky pouhé jedno kliknutí.

Porovnejte si ceny za dálkový autobus a rovnou online zakupte jízdenku

Jízdenku si koupíte pøímo online a ušetøíte nejen èas, ale i peníze. CheckMyBus nabízí pøehledné, transparentní a neutrální srovnání cest dálkovými autobusy jak v Èeské republice, tak po celé Evropì. Zobrazíme Vám autobusová spojení všech dùležitých dopravcù jako Berlin Linien Bus, Ecolines, Polski Bus, Postbus nebo Orange Ways i mnoha dalších poskytovatelù.

Proè jet dálkovým autobusem?

Z hlediska ceny porazí autobus jak spolujízdu, tak i ty nejlepší akèní nabídky vlakových jízdenek. Všechny dálkové autobusy jsou nejen výhodným dopravním prostøedkem, ale pøesvìdèí i svým komfortem: K základní výbavì u mnoha autobusových dopravcù patøí Wi-Fi, pohodlná sedadla a Media Center zdarma. V jízdních øádech autobusù kromì toho naleznete také praktické letištní transfery a pohodlná pøímá spojení na trasách, jež jsou vlakem dosažitelné jen špatnì nebo s pøestupem. Ve srovnání s autem a vlakem je dálkový autobus s prùmìrným vytížením prùkaznì nejšetrnìjším dopravním prostøedkem vùèi životnímu prostøedí – spotøebuje nejménì pohonných hmot a má nejnižší emise CO2 na osobokilometr. Dálkový autobus je zároveò také bezpeèným dopravním prostøedkem. Budete cestovat v moderních autobusech s nejnovìjšími bezpeènostními standardy.

Všechny zastávky dálkových autobusù v...

Trusted shop
Najít všechny dálkové autobusy
Získat bezplatnou aplikaci!