Srovnání všech dálkových autobusů

Vyhledávač dálkových autobusů: Najděte si ceny a autobusová spojení a rezervujte přímo u poskytovatele!

swap
Vyhledat ubytování s Booking.com
Nejvýhodnější ceny Porovnejte a ušetřete až 70 %
Největší výběr Najděte spojení po celém světě
Jednoduše a přehledně 1-Click real-time vyhledávání

Proč CheckMyBus?

Hledáte dálkový autobus, který vás výhodně doveze z místa A do místa B? Je pro vás dùležité Wi-Fi v autobuse, velký prostor na nohy nebo si s sebou chcete vézt kolo? Pak jste na stránkách CheckMyBus zcela správně!

Vše v kostce

Nezáleží na tom, zda si jen chcete projít jízdní øády, nebo porovnat ceny. U nás najdete všechny informace pro optimální a pohodlnou cestu dálkovým autobusem. Vyzkoušejte to!

CheckMyBus: mobilní aplikace

A jste kdekoli a chcete kamkoli! S CheckMyBus mùžete také snadno porovnávat všechny dálkové autobusy ve svém chytrém telefonu nebo tabletu a vybrat si pro sebe ten správný autobus.

Srovnávejte všechny autobusy: Stáhněte si ZDARMA naši NOVOU mobilní aplikaci!

CheckMyBus AppChcete polohu autobusu sledovat během jízdy? Díky CheckMyBus je to snazší než kdy dříve.
Naše aktualizovaná aplikace pro iOS a Android vám ty nejlepší autobusové spoje zobrazí doslova jako na dlani.

Vyhledejte a rezervujte svou autobusovou jízdenku!

Stáhněte si aplikaci do mobilu a začněte vyhledávat spoje na příští cestu za odpočinkem!
App Store Google Play Market  

Cestujte dálkovým autobusem po Èeské republice a Evropì – výhodnì a pohodlnì

V mnoha evropských zemích je dálkový autobus považován za jeden z nejlevnìjších a nejoblíbenìjších dopravních prostøedkù, jak se pohodlnì dostat z bodu A do bodu B – a už v rámci jedné zemì nebo po evropských dálkových autobusových trasách. Pomocí CheckMyBus, vyhledávaèe dálkových autobusù, si mùžete najít národní i mezinárodní spojení. Vyhledejte si své autobusové spojení v jízdních øádech spoleèností RegioJet , Eurolines CZ , FlixBus , Leo Express a mnoha dalších dopravcù. Nezáleží na tom, zda chcete jet z Prahy do Brna, z Plznì do Mnichova nebo z Prahy do Èeského Krumlova – na CheckMyBus si mùžete bìhem nìkolika sekund porovnat èasy odjezdù, ceny jízdenek i služby. V našem vyhledávaèi se vám zobrazí všechny detaily o vaší cestì autobusem: pøesná adresa zastávky nebo autobusového nádraží, ale i prùbìh autobusové linky se všemi zastávkami a ústøedními autobusovými nádražími. Ukážeme vám na jediný pohled toho nejrychlejšího a nejlevnìjšího poskytovatele. Jakmile naleznete vhodný autobus, dìlí vás už od vaší jízdenky pouhé jedno kliknutí.

Porovnejte si ceny za dálkový autobus a rovnou online zakupte jízdenku

Jízdenku si koupíte pøímo online a ušetøíte nejen èas, ale i peníze. CheckMyBus nabízí pøehledné, transparentní a neutrální srovnání cest dálkovými autobusy jak v Èeské republice, tak po celé Evropì. Zobrazíme Vám autobusová spojení všech dùležitých dopravcù jako Berlin Linien Bus, Ecolines, Polski Bus, Postbus nebo Orange Ways i mnoha dalších poskytovatelù.

Proè jet dálkovým autobusem?

Z hlediska ceny porazí autobus jak spolujízdu, tak i ty nejlepší akèní nabídky vlakových jízdenek. Všechny dálkové autobusy jsou nejen výhodným dopravním prostøedkem, ale pøesvìdèí i svým komfortem: K základní výbavì u mnoha autobusových dopravcù patøí Wi-Fi, pohodlná sedadla a Media Center zdarma. V jízdních øádech autobusù kromì toho naleznete také praktické letištní transfery a pohodlná pøímá spojení na trasách, jež jsou vlakem dosažitelné jen špatnì nebo s pøestupem. Ve srovnání s autem a vlakem je dálkový autobus s prùmìrným vytížením prùkaznì.
Nejšetrnìjším dopravním prostøedkem vùèi životnímu prostøedí – spotøebuje nejménì pohonných hmot a má nejnižší emise CO2 na osobokilometr. Dálkový autobus je zároveò také bezpeèným dopravním prostøedkem. Budete cestovat v moderních autobusech s nejnovìjšími bezpeènostními standardy.
Tip for hromadné cestování: Pro větší skupiny cestujících, školní výlety, pracovní exkurze nebo společnou dopravu na sportovní akce může často levněji než dálkový autobus vyjít pronájem autobusů.

Oblíbené dálkové autobusové linky - Top 20 všech cílù dálkových autobusù

Všechny zastávky dálkových autobusù v...

zemì celého svìta více než 80 zemí
mìsta celého svìta více než 80 000 mìst
autobusové zastávky celého svìta více než 135 000 autobusových zastávek
autobusové linky celého svìta více než 6 milionu spojení
Poznávejte Českou republiku autobusem nebo cestujte do jiných zemí, blízkých či vzdálených, během několika hodin. Vaší příští prázdninovou destinací může být… Objevujte vzdálenější části Evropy – autobusové výlety do úžasných měst, ke slunečným plážím a k malebným krajinám: Chystáte se na dalekou cestu? Ukážeme Vám, jak vyhledat autobusové spoje po celém světě. Příští výlet do ciziny si naplánujete hned teď:

Najdìte autobusové linky celého svìta jediným kliknutím:
všechny autobusové zastávky mezimìstských spojù celého svìta

Najít všechny dálkové autobusy

Získat bezplatnou aplikaci!

App Store
CheckMyBus App
Zavřít
GPDR CheckMyBus shield

Vážíme si vašeho soukromí!

Abychom vám ukázali nejlepší nabídky autobusů, shromažďujeme několik informací o tom, jak používáte CheckMyBus. Pamatujeme si vaše anonymizované údaje, abychom vylepšili naše služby a poskytli vám osobní zážitek.