Vyhledávač mezinárodních autobusů
Porovnejte autobus, vlak a spolujízdu a ušetřete!
swap
Dospělí
1
Děti
0
Traveling as a group?
Rent a bus here!
Nejvýhodnější cenyPorovnejte a ušetřete až 70 %
Největší výběrNajděte spojení po celém světě
Jednoduše a přehledně1-Click real-time vyhledávání

Srovnání všech dálkových autobusů

Vyhledávač dálkových autobusů: Najděte si ceny a autobusová spojení a rezervujte přímo u poskytovatele!

Proč CheckMyBus?

Hledáte dálkový autobus, který vás výhodně doveze z místa A do místa B? Je pro vás dùležité Wi-Fi v autobuse, velký prostor na nohy nebo si s sebou chcete vézt kolo? Pak jste na stránkách CheckMyBus zcela správně!

Vše v kostce

Nezáleží na tom, zda si jen chcete projít jízdní øády, nebo porovnat ceny. U nás najdete všechny informace pro optimální a pohodlnou cestu dálkovým autobusem. Vyzkoušejte to!

CheckMyBus: mobilní aplikace

A jste kdekoli a chcete kamkoli! S CheckMyBus mùžete také snadno porovnávat všechny dálkové autobusy ve svém chytrém telefonu nebo tabletu a vybrat si pro sebe ten správný autobus.

Aplikace pro srovnání dálkových autobusù: Nyní stáhnout zdarma!

CheckMyBus AppChcete si na cestách rychle zjistit, jak jezdí všechny dálkové autobusy? Není nic snazšího! Pomocí bezplatných aplikací pro iOS a Android vás zavedeme k nejlepší nabídce dálkových autobusù, a jste právì kdekoliv.

Vyhledejte a rezervujte autobusy – i na cestách!

App StoreGoogle Play Market

Cestujte dálkovým autobusem po Èeské republice a Evropì – výhodnì a pohodlnì

V mnoha evropských zemích je dálkový autobus považován za jeden z nejlevnìjších a nejoblíbenìjších dopravních prostøedkù, jak se pohodlnì dostat z bodu A do bodu B – a už v rámci jedné zemì nebo po evropských dálkových autobusových trasách. Pomocí CheckMyBus, vyhledávaèe dálkových autobusù, si mùžete najít národní i mezinárodní spojení. Vyhledejte si své autobusové spojení v jízdních øádech spoleèností RegioJet, Eurolines CZ, FlixBus, Leo Express a mnoha dalších dopravcù. Nezáleží na tom, zda chcete jet z Prahy do Brna, z Plznì do Mnichova nebo z Prahy do Èeského Krumlova – na CheckMyBus si mùžete bìhem nìkolika sekund porovnat èasy odjezdù, ceny jízdenek i služby. V našem vyhledávaèi se vám zobrazí všechny detaily o vaší cestì autobusem: pøesná adresa zastávky nebo autobusového nádraží, ale i prùbìh autobusové linky se všemi zastávkami a ústøedními autobusovými nádražími. Ukážeme vám na jediný pohled toho nejrychlejšího a nejlevnìjšího poskytovatele. Jakmile naleznete vhodný autobus, dìlí vás už od vaší jízdenky pouhé jedno kliknutí.

Porovnejte si ceny za dálkový autobus a rovnou online zakupte jízdenku

Jízdenku si koupíte pøímo online a ušetøíte nejen èas, ale i peníze. CheckMyBus nabízí pøehledné, transparentní a neutrální srovnání cest dálkovými autobusy jak v Èeské republice, tak po celé Evropì. Zobrazíme Vám autobusová spojení všech dùležitých dopravcù jako Berlin Linien Bus, Ecolines, Polski Bus, Postbus nebo Orange Ways i mnoha dalších poskytovatelù.

Proè jet dálkovým autobusem?

Z hlediska ceny porazí autobus jak spolujízdu, tak i ty nejlepší akèní nabídky vlakových jízdenek. Všechny dálkové autobusy jsou nejen výhodným dopravním prostøedkem, ale pøesvìdèí i svým komfortem: K základní výbavì u mnoha autobusových dopravcù patøí Wi-Fi, pohodlná sedadla a Media Center zdarma. V jízdních øádech autobusù kromì toho naleznete také praktické letištní transfery a pohodlná pøímá spojení na trasách, jež jsou vlakem dosažitelné jen špatnì nebo s pøestupem. Ve srovnání s autem a vlakem je dálkový autobus s prùmìrným vytížením prùkaznì.
Nejšetrnìjším dopravním prostøedkem vùèi životnímu prostøedí – spotøebuje nejménì pohonných hmot a má nejnižší emise CO2 na osobokilometr. Dálkový autobus je zároveò také bezpeèným dopravním prostøedkem. Budete cestovat v moderních autobusech s nejnovìjšími bezpeènostními standardy.

Oblíbené dálkové autobusové linky - Top 20 všech cílù dálkových autobusù

Všechny zastávky dálkových autobusù v...

zemì celého svìtavíce než 70 zemí
mìsta celého svìtavíce než 38 000 mìst
autobusové zastávky celého svìtavíce než 62 000 autobusových zastávek
autobusové linky celého svìtavíce než 5 milionu spojení
Poznávejte Českou republiku autobusem nebo cestujte do jiných zemí, blízkých či vzdálených, během několika hodin. Vaší příští prázdninovou destinací může být… Objevujte vzdálenější části Evropy – autobusové výlety do úžasných měst, ke slunečným plážím a k malebným krajinám: Chystáte se na dalekou cestu? Ukážeme Vám, jak vyhledat autobusové spoje po celém světě. Příští výlet do ciziny si naplánujete hned teď:

Najdìte autobusové linky celého svìta jediným kliknutím:
všechny autobusové zastávky mezimìstských spojù celého svìta
Trusted shop
Najít všechny dálkové autobusy
Získat bezplatnou aplikaci!
GPDR CheckMyBus shield

Vážíme si vašeho soukromí!

Abychom vám ukázali nejlepší nabídky autobusů, shromažďujeme několik informací o tom, jak používáte CheckMyBus. Pamatujeme si vaše anonymizované údaje, abychom vylepšili naše služby a poskytli vám osobní zážitek.